In bezwaar tegen de aanslag?

Beleggingen belast naar werkelijk rendement

Voor degenen die het ontgaan is, maar inmiddels heeft de eerste rechtbank ook bevestigd dat het Hoge Raad-arrest van 24 december 2021 onverkort van toepassing is op hashtag#beleggingen. Dit was ook al wel te destilleren uit de overwegingen van de Hoge Raad bij haar arrest, maar de hashtag#belastingdienst dacht er kennelijk anders over. Ten onrechte zo nu blijkt, want net als voor spaartegoeden, vindt Rechtbank Noord-Holland dat ook voor beleggingen alleen mag worden geheven in hashtag#box3 naar het werkelijk genoten rendement. Daarom herhaal ik mijn oproep, hou je rendementen jaarlijks bij en ga waar mogelijk jaarlijks in bezwaar tegen de aanslag!

  • Belastingheffing op beleggingen:
    Net als voor spaargeld geldt dat beleggingen ook moeten worden belast tegen het werkelijke rendement.
  • Uitspraak Hoge Raad:
    Arrest Hoge Raad onverkort van toepassing op beleggingen.Houd je rendementen bij!
Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem contact met een van onze vestigingen op.

Fiscale ondersteuning nodig bij je bezwaar?