Cherry picking: Belastingen box 3 rendement

Het valt me op dat veel mensen, instellingen, adviseurs en anderen worstelen met de heffing in box 3 over belegging in het algemeen, of vastgoed in het bijzonder.

Veel mensen zien de forfaitaire heffing als een zwaard boven hun stenen hangen en vrezen belast te worden over een rendement dat ze niet (kunnen) maken. Na een dramatisch beursjaar 2022 is het ook extra zuur als de fiscus doet alsof het een topjaar was en vrolijk op een verondersteld rendement van ruim 5% nog even langskomt.

Die zorgen zijn echter niet nodig! Dat is het goede nieuws, het vervelende is alleen dat je een omweg moet nemen via de bezwaarprocedure om tot een redelijke heffing te komen, namelijk een heffing op grond van werkelijk gerealiseerd rendement. Ook als je vastgoedbelegger bent!

De essentie van het arrest van de Hoge Raad van 24/12/2021 is namelijk dat de heffing in box 3 in het algemeen, dus óók voor beleggingen en niet alleen voor spaartegoeden, slechts op grond van het forfait mag worden toegepast, mits de heffingsgrondslag gelijk is aan het werkelijke rendement dat met die beleggingen gemaakt is.

Van Rij zegt in de Kamer dat er vanaf ca. 2027 een ‘nieuw’ stelsel zal komen van heffing op basis van het werkelijke rendement, maar feitelijk zijn we in box 3 dus al over naar een heffingsstelsel op basis van werkelijk rendement. De Belastingdienst heeft echter tot 2027 nodig om haar systemen hiervoor geschikt te maken, maar dat neemt echt niet weg dat de wet die Van Rij zal gaan maken, niets anders is dan codificatie van hetgeen er nu al door de hoogste rechter is bepaald, dat gaat de komende jaren echt niet veranderen.

Het mooie aan dit alles is echter wel, dat je de komende jaren kunt ‘cherry picken’!! Prachtig, wie wil dat nou niet? In jaren met laag rendement maak je bezwaar tegen de aanslag en wil je belast worden tegen het werkelijke rendement, terwijl je in een jaar van hoog rendement, bijvoorbeeld door verkoopwinst op vastgoed, belast wil worden op basis van het forfait en ga je dus niet in bezwaar tegen de aanslag.

Het advies is dus om de komende jaren de opbouw van het rendement goed in de gaten te houden en vast te leggen opdat je dit naast het forfaitaire rendement kunt houden en vergelijken om te bepalen of een bezwaar opportuun is.

 • Arrest Hoge Raad:
  Heffing box 3 is gebaseerd op werkelijk rendement.
 • Nieuw belastingstelsel 2027:
  Komt feitelijk neer op codificering van jurisprudentie.
 • Cherry picking:
  Het is verstandig om je werkelijke rendement goed bij te houden en vast te leggen.
 • Bezwaar tegen de aanslag IB:
  Indien je werkelijke rendement lager is dan forfait, ga dan in bezwaar!
Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem contact met een van onze vestigingen op.

Ook toe aan fiscale voordelen?