Wijziging in Controlegrens voor Accountantscontroles: Impact op het MKB

Recente aankondigingen van de Europese Commissie hebben een golf van opluchting teweeggebracht onder kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in Europa. De langverwachte verandering betreft de aanpassing van de controlegrens voor accountantscontroles, een stap die aanzienlijke gevolgen heeft voor de financiële verplichtingen van bedrijven en de dynamiek van de accountancysector.

Traditioneel werden MKB-bedrijven geconfronteerd met zware financiële lasten door de verplichte accountantscontroles die van toepassing waren als ze aan bepaalde omzet- en personeelscriteria voldeden. Echter, recente beleidsverschuivingen hebben deze last verlicht door de grenzen aanzienlijk te verhogen voordat verplichte accountantscontroles vereist zijn.

De kern van de verandering omvat de herziening van de drempels waarbij bedrijven verplicht zijn tot uitgebreide accountantscontroles. Voorheen moesten bedrijven die gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de drie vastgestelde criteria voldeden, zoals een bepaalde omzet, balanstotaal of personeelsbestand, verplicht accountantscontroles ondergaan. Deze criteria waren aanzienlijk en werden als zodanig beschouwd dat ze voor veel MKB-bedrijven een financiële last vormden.

Met de nieuwe regeling zijn de drempels voor verplichte accountantscontroles aanzienlijk verhoogd. Dit betekent dat bedrijven die niet aan deze criteria voldoen, niet langer verplicht zijn om uitgebreide accountantscontroles te ondergaan. In plaats daarvan kunnen ze volstaan met een vereenvoudigde samenstellingsverklaring, wat aanzienlijke kostenbesparingen met zich meebrengt.

Deze wijziging is niet alleen een verlichting voor MKB-bedrijven, maar ook een welkom nieuws voor accountantskantoren die werken met deze bedrijven. De aanpassing van de controlegrens biedt flexibiliteit en maakt het gemakkelijker voor bedrijven om hun financiën te beheren zonder de zware last van verplichte accountantscontroles.

De inflatiecorrectie, die deel uitmaakt van deze verandering, weerspiegelt de economische realiteit en zorgt ervoor dat de controlegrenzen in lijn blijven met de werkelijke groei van bedrijven. Dit draagt bij aan een eerlijker en evenwichtiger speelveld voor zowel bedrijven als accountants.

Kortom, de wijziging in de controlegrens voor accountantscontroles markeert een belangrijke verschuiving in het regelgevingsklimaat voor het MKB. Het biedt niet alleen financiële verlichting voor bedrijven, maar bevordert ook een gezondere zakelijke omgeving waarin groei en naleving hand in hand gaan.

 • MKB-controlegrens: Verschuivingen verlichten last:
  Recent aangekondigde beleidsverschuivingen verhogen de controlegrens voor accountantscontroles, verlichtend voor MKB-bedrijven in Europa..
 • MKB-accountantslast: Beleid verlicht financiële druk:
  Voorheen ondergingen MKB-bedrijven zware financiële lasten door verplichte accountantscontroles, maar recente beleidsaanpassingen verlichten deze last.
 • Drempelverhoging: Vereenvoudiging voor MKB-bedrijven:
  De herziene regeling verhoogt de drempels voor verplichte accountantscontroles, waardoor bedrijven met een vereenvoudigde samenstellingsverklaring kunnen volstaan..
 • Gezondere zakelijke omgeving voor MKB:
  Deze wijzigingen bevorderen een gezondere zakelijke omgeving en bieden financiële verlichting voor MKB-bedrijven, terwijl ze ook flexibiliteit bieden aan accountantskantoren..
Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem contact met een van onze vestigingen op.

Neem nu contact op voor beleggingsadvies