Audit & assurance

Controle van de Cijfers: Onze Aanpak

Soms is een wettelijke controle van de jaarrekening een vereiste. In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 393, voert een bevoegde accountant dan een grondige audit uit op de jaarcijfers. Deze verplichting geldt specifiek wanneer uw onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren voldoet aan twee van de volgende criteria, beoordeeld op geconsolideerd niveau:

– Balanstotaal van meer dan 7,5 miljoen euro

– Omzet hoger dan 15 miljoen euro

– Meer dan 50 werknemers

Voor ondernemingen die de jaarrekening opstellen volgens IFRS-normen, ongeacht de grootte, is een wettelijke controle altijd vereist.

Onze Controle: Altijd Op Maat

Bij Van Noort Gassler & Co staat kwaliteit centraal in onze audits. Daarom wordt de accountantscontrole altijd op maat uitgevoerd. We passen onze aanpak aan op basis van uw specifieke behoeften en houden rekening met de unieke kenmerken van uw organisatie, zoals branche en omvang.

Kleine Teams, Vertrouwde Gezichten

Onze filosofie is dat controle-teams beperkt van omvang moeten zijn. De verantwoordelijke accountant voert zelf de controlewerkzaamheden uit. Het team wordt samengesteld op basis van een combinatie van kennis en ervaring, waardoor we zelfs complexe kwesties kunnen aanpakken. Bovendien streven we ernaar dat onze controleteams stabiel blijven. U zult dus regelmatig vertrouwde gezichten zien, wat de samenwerking aangenamer maakt!

Uw accountant – heldere communicatie, korte lijnen en een overzichtelijk werkproces maken de samenwerking soepel.

Onze werkwijze

Onze accountants inventariseren uw processen en brengen uw potentiële risico’s en controls inzichtelijk. Middels een management letter geven we u de handvatten om deze te mitigeren.

De door u opgestelde jaarrekening zal gecontroleerd worden via testwerkzaamheden waar een verklaring uit voortkomt.

Aanleveren van documenten en stukken gaat eenvoudig via een veilige digitale omgeving. 

Vragen?

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op.

Van Noort Gassler is een prettige en deskundige zakelijke partner die ook hands-on betrokken is van journaalpost tot volledige jaarrekening. Korte communicatielijnen en het fiscale domein wordt volledig en pro-actief ingevuld.

Fred Plasmeijer
Fred Plasmeijer
CFO, Advitas

Opzoek naar een accountant?