Audit

Wat is een wettelijke controle?

Het is wettelijk verplicht (art. 2:393 BW) om een accountant een jaarrekening te laten controleren als er sprake is van minimaal twee van de volgende drie kenmerken voor twee opeenvolgende jaren:

  • Balanstotaal van meer dan EUR 4,4 miljoen
  • Omzet is hoger dan EUR 8,8 miljoen
  • Meer dan 50 werknemers

Met ingang van 1 januari 2016 zijn deze grensbedragen verhoogd. De bedragen zijn thans als volgt:

  • Balanstotaal van meer dan EUR 6,6 miljoen
  • Omzet is hoger dan EUR 12 miljoen
  • Meer dan 50 werknemers (ongewijzigd)

Deze kenmerken worden bekeken op geconsolideerd niveau. Mocht u uw jaarrekening opmaken op basis van IFRS dan is er altijd sprake van een wettelijke controle, hoe klein u ook bent.

Onze controle

Onze accountantscontrole is een op maat gemaakt product en wordt door onze professionals op uw behoeften afgestemd waarbij rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van uw organisatie, zoals bijvoorbeeld uw omvang en de branche waarin u zich bevindt. Het streven naar kwaliteit in onze audits is het beginpunt.

Ons controleteam wordt door samengesteld op basis van een mix van kennis en ervaring, zodat het team complexe kwesties kan behandelen. Maar onze filosofie is wel dat controleteams beperkt van omvang moeten zijn en niet zou moeten bestaan uit een blik van assistenten en een aantal managers. De verantwoordelijk accountant voert derhalve zelf ook “gewoon” controlewerkzaamheden uit. Wij zorgen er tevens voor dat onze controleteams maar beperkt veranderen en u niet telkens nieuwe gezichten ziet. inzichten.