Audit

Controle van de cijfers
Soms is een wettelijke controle van de jaarrekening verplicht. Een bevoegde accountant voert dan een audit uit op de jaarcijfers. Dit gebeurt op grond van de wet; Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 393.
Is bij uw onderneming in twee opeenvolgende jaren sprake van twee van de volgende kenmerken? Dan is de accountantscontrole ook voor uw onderneming verplicht.

  • Balanstotaal van meer dan 6,6 miljoen euro
  • Omzet is hoger dan 12 miljoen euro
  • Meer dan 50 werknemers

Deze kenmerken worden bekeken op geconsolideerd niveau.

Voor wie de jaarrekening opmaakt op basis van IFRS geldt altijd een wettelijke controle, hoe klein de onderneming ook is.

Onze controle, altijd op maat
Kwaliteit staat voorop in onze audits. Daarom is accountantscontrole door Van Noort Gassler & Co altijd op maat. We stemmen de aanpak af op uw behoeften en houden rekening met specifieke kenmerken van uw organisatie, zoals branche en omvang.

Kleine teams, dezelfde gezichten
Onze filosofie? Controleteams moeten beperkt van omvang zijn, De verantwoordelijke accountant voert de controlewerkzaamheden dan ook zelf uit. De rest van het team wordt samengesteld op basis van een mix van kennis en ervaring, zodat we ook complexe kwesties kunnen behandelen.
We zorgen er bovendien voor dat onze controleteams niet telkens veranderen. U ziet dus vaak vertrouwde gezichten, wel zo prettig!

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin