Waarom kiezen voor een accountant in plaats van een administratiekantoor?

Indien u vragen heeft over onderstaand artikel dan kunt u contact op met Edwin Mafficioli del Castelletto van onze Rotterdamse vestiging:

E. (Edwin) Mafficioli del Castelletto
T +31 10 4202 717
M +31 6 1444 4883
E edwin@noortgassler.nl

Waarom kiezen voor een accountant in plaats van een administratiekantoor?

Veel eenmanszaken en kleine mkb ondernemers kiezen voor een administratiekantoor in plaats van een accountant. Dit heeft vaak te maken met de prijs. De ondernemer neemt namelijk in overweging dat de kosten van een administratiekantoor veelal lager liggen dan bij een accountantskantoor. Dit hoeft echter niet altijd een enorm verschil te zijn, want ook bij een accountantskantoor worden administraties verwerkt door personeel met een passend opleidingsniveau en daardoor een redelijk uurtarief.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een accountantskantoor en een administratiekantoor? Voordat we verder gaan met deze blog is het goed om even stil te staan bij onderstaand filmpje dat is gemaakt door de NBA, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Wat voor soort werkzaamheden worden verricht?

De soort werkzaamheden die een administratiekantoor verricht zijn grotendeels gelijk aan die van een accountantskantoor voor de kleine mkb ondernemer, maar er is een essentieel verschil. Bij een administratiekantoor zijn geen accountants in dienst. Een accountant heeft toegevoegde waarde en neemt verantwoordelijkheid wat bijvoorbeeld tot uiting komt bij jaarrekeningen met een samenstellingsverklaring. De samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die kan worden afgegeven door een accountant bij een door hem uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie. De accountant is gebonden aan gedrags- en beroepsregels en heeft een hoge standaard waar zijn werk aan dient te voldoen. Deze zaken ontbreken bij een administratiekantoor, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden door een administratiekantoor meestal een andere kwaliteitsstandaard hebben.

Wat is nu eigenlijk een accountant?

Een accountant is een wettelijk beschermde titel, net als een (tand)arts, advocaat of architect. De titel krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring. Dit is een lang traject van ongeveer 10 jaar. Er zijn twee soorten accountants en wel de AA (Accountant-Administratieconsulent) en de RA (Registeraccountant). De AA heeft een (post-)HBO opleiding afgerond en de RA heeft een (post-)universitaire opleiding afgerond.

Wat is de waarde van een verklaring van een accountant?

Een verklaring van een accountant, zoals een samenstellingsverklaring, is bijvoorbeeld waardevol voor banken bij het verstrekken van zakelijke kredieten. Ook zien we steeds meer dat bij hypotheekaanvragen een essentieel onderdeel is dat een accountant naar de jaarstukken heeft gekeken en aangezien hypotheekaanvragen meestal tot drie jaar teruggaan is het dan ook niet altijd eenvoudig om slechts het laatste jaar te laten voorzien van een accountantsverklaring. Hypotheekverstrekkers zien graag de jaarrekeningen van de laatste drie jaren met een accountantsverklaring.

Accountants hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Daarom zijn zij gebonden aan strenge regels, de zogenaamde fundamentele beginselen. Doel van deze beginselen is te voorkomen dat de goede naam van het accountantsberoep wordt geschaad. Met de komst van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) gelden de volgende vijf fundamentele beginselen voor alle accountants (RA en AA):

  1. Professionaliteit
  2. Integriteit
  3. Objectiviteit
  4. Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
  5. Vertrouwelijkheid

Daarnaast geldt een zesde beginsel voor de accountant die zekerheid verschaft bij financiële overzichten (assurance-opdrachten genoemd); onafhankelijkheid.

Samengevat kunnen we dus stellen dat een accountant dezelfde werkzaamheden kan verrichten als een administratiekantoor, maar dat een administratiekantoor niet alle werkzaamheden kan verrichten die een accountant kan. Een accountant is daarom in bepaalde gevallen dan ook gewoon nodig voor de kleine mkb ondernemer.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin