Belastingadvies

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels, maar bij Van Noort Gassler & Co kijken we verder dan slechts deze cijfers en regels. Gezien onze rijke ervaring met het adviseren van met name het midden- en kleinbedrijf en particulieren beseffen wij als beste dat het om de mensen achter deze (fiscale) vraagstukken gaat. Bij elk fiscaal vraagpunt waar uw onderneming of u in privé mee wordt geconfronteerd, kunt u rekenen op onze kennis en betrokkenheid.

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Onze belastingadviseurs assisteren particulieren en midden- en kleinbedrijf bij het optimaliseren van hun fiscale positie. Wij zijn reeds sinds 1919 gedreven door ons streven om voor ieder fiscaal probleem een adequate oplossing te vinden.

De brede kennis van onze belastingadviseurs garandeert dat wij u proactief kunnen  informeren over alle relevante en actuele fiscale ontwikkelingen en de speciefieke gevolgen daarvan voor uw situatie.

Onze dienstverlening op fiscaal gebied valt uiteen in onder andere de volgende specialisaties:

  • Inkomstenbelasting (aangiften en advies)
  • Vennootschapsbelasting (aangiften en advies)
  • Loonbelasting alsmede advisering inzake loonadministratie en aanverwante beloningsvraagstukken
  • Omzetbelasting
  • Estateplanning
  • (Bedrijfs)juridische vraagstukken

Daarnaast bieden wij u tevens begeleiding bij bijzondere adviesvragen inzake onder meer:

  • Bedrijfsoverdrachten en samenwerkingsvormen
  • Fusie, herstructurering en overname
  • Pensioenen en financiële planning (Voor zover AFM-vergunning niet vereist)