Brexit

403-verklaring en Brexit

Een Nederlandse vennootschap is vrijgesteld van het publiceren van de jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel als is voldaan aan de voorwaarden van art. 2:403 BW. De (belangrijkste) voorwaarden zijn:

  1. Er dient een jaarrekening opgemaakt te worden, maar dit mag gebeuren op basis van een summiere balans en winst-en-verliesrekening. De vereisten van Titel 9 BW2 gelden niet.
  2. Instemmingsverklaring van aandeelhouders.
  3. Geconsolideerde jaarrekening met controleverklaring dient te worden gedeponeerd.
  4. Aansprakelijkheidsverklaring consoliderende moedermaatschappij.

Overigens kan art. 2:403 vanaf boekjaar 2016 niet meer worden toegepast door een organisatie van openbaar belang (OOB).

Geconsolideerde jaarrekening

De voorwaarde dat er een geconsolideerde jaarrekening met controleverklaring gedeponeerd dient te worden heeft slechts betrekking op een geconsolideerde jaarrekening waarop krachtens toepasselijk recht de IAS-verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen of de EU-richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) van toepassing is. Dit houdt derhalve in dat om de vrijstelling te mogen gebruiken de moedermaatschappij in principe gevestigd moet zijn in een EU-lidstaat.

Brexit in relatie tot de 403-verklaring

Vanaf 31 januari 2020 is Groot-Brittannië en Noord-Ierland (GB) geen lid meer van de Europese Unie. Volgens de Brexit-overeenkomst is er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020 waarbij alle EU-wetgeving nog van kracht blijft. Dit betekent derhalve dat de geconsolideerde jaarrekening van de GB moedermaatschappij die in 2020 is opgemaakt voldoet aan de criteria van art. 2:403 lid 1 onder c BW.

Ingangsdatum

Voor jaarrekeningen die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2021 zal het naar alle waarschijnlijkheid niet meer mogelijk zijn om een vrijstelling op grond van de 403-verklaring te verkrijgen indien er een Britse moedermaatschappij is. Dit kan derhalve betekenen dat vanaf het boekjaar 2020, waarbij de jaarrekening wordt opgemaakt in 2021, de jaarrekening van de Nederlandse vennootschap aan een verplichte accountantscontrole zal moeten worden onderworpen.

E. (Edwin) Mafficioli del Castelletto
T +31 10 4202 717
M +31 6 1444 4883
E edwin@noortgassler.nl

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin