Corona-reserve in aangifte vennootschapsbelasting 2019 

Indien u vragen heeft over onderstaand artikel dan kunt u contact opnemen met Edwin Mafficioli van onze Rotterdamse vestiging.

E. (Edwin) Mafficioli del Castelletto
T +31 10 4202 717
M +31 6 1444 4883
E edwin@noortgassler.nl

De Corona-crisis  en de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen  hebben grote gevolgen gehad voor economische klimaat in 2020. Naast de reeds bestaande maatregelen zoals de  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, bekend onder de afkorting NOW en zijn opvolger de NOW 2.0, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (hierna: TVL) en de Tegemoetkoming schade COVID-19 (hierna: TOGS), biedt de fiscale wet- en regelgeving aanvullende mogelijkheden om de gevolgen van de Corona-crisis te verzachten. Als een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting (zoals een B.V.) een verlies verwacht in 2020, dan mag deze hier al in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 rekening mee houden. Het verwachte verlies over 2020 mag als Corona-reserve worden opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. De reserve mag niet hoger zijn dan de fiscale winst in 2019. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de TOGS en de TVL vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.

Winst B.V. in 2019 verlagen i.v.m. Coronacrisis

Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen kunnen verliezen die in 2020 worden verwacht alvast verrekenen met de winst van 2019, hierdoor blijft er meer geld bij de B.V. Normaal kan een verlies pas worden genomen in het jaar dat deze wordt gemaakt, door deze maatregel blijft de cash in de B.V.

Voorwaarden Corona-reserve

Op 6 mei 2020 zijn de voorwaarden inzake de corona reserve duidelijk geworden. De voorwaarden zijn als volgt:

  1. Er is sprake van een verwacht Corona-gerelateerd verlies in 2020;
  2. Corona-verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies over 2020;
  3. De dotatie in 2019 is maximaal de winst in 2019 (zonder reserve);
  4. Corona-reserve in 2020 weer in de winst opnemen resp. laten vrijvallen;
  5. Corona-reserve opnemen in de rubriek overige fiscale reserves in de VPB 2019.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag de Corona-reserve in de aangifte VPB 2019 worden opgenomen en kan het verlies worden gebruikt om de winst te verlagen.

Voorbeeld corona reserve voor de Vennootschapsbelasting

Een BV heeft in 2019 een winst van EUR 200.000. Over 2020 wordt een verlies verwacht van EUR 150.000. Dit verlies over 2020 kan worden verrekend met de winst over 2019. In 2019 bedraagt het tarief van de vennootschapsbelasting 19% tot EUR 200.000. Derhalve is EUR 9.500 aan vennootschapsbelasting verschuldigd met behulp van de Corona-reserve. Zonder de Corona-reserve is er EUR 38.000 aan vennootschapsbelasting verschuldigd. Zodoende is het voordeel van het toepassen van de Corona-reserve EUR 28.500. Dit kan echter  pas worden ingediend zodra het jaar 2020 voorbij is en de aangifte vennootschapsbelasting is ingediend, derhalve begin 2021. Om belastingplichtigen sneller dit voordeel te laten toucheren mag per ultimo 2019 al rekening worden gehouden met de verliezen in 2020. Er hoeft dus niet te worden gewacht tot de aangifte VPB 2020 gereed is. Dit vormt een behoorlijke tegemoetkoming voor belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting in deze moeilijke tijden.

Indien u vragen heeft over onderstaand artikel dan kunt u contact opnemen met Edwin Mafficioli van onze Rotterdamse vestiging.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin