Consultancy

Naast onze werkzaamheden op het gebied van belastingen en accountancy kunnen wij u van dienst zijn op het gebied van (bedrijfs)juridische vraagstukken. Wij plaatsen deze vraagstukken altijd in een breder kader dan de voorliggende kwesties. Wij zijn vanuit onze specialisaties geëquipeerd met voldoende kennis om de relevante vragen in een breder perspectief te plaatsen, waarbij onze aandacht altijd uitgaat naar de relatie met de relevante belastingen en accountancy.

Zodoende kunnen wij u onder andere van dienst zijn met vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, erfrecht, vennootschapsrecht alsmede bedrijfseconomische vraagstukken. Wij fungeren daarbij graag als eerste aanspreekpunt voor onze cliënten die met praktische vragen op bovengenoemde gebieden zitten.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin