Jaarrekening digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel

Indien u vragen heeft over onderstaand artikel dan kunt u contact op met Betty Kieboom van onze Rotterdamse vestiging.

E. (Betty) Kieboom
T +31 10 4202 717
E e.kieboom@noortgassler.nl

 

Het jaarlijks deponeren van de jaarrekening is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Voorheen kon dit door op papier de deponeringsstukken op te sturen naar de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel gaat nu gefaseerd over naar digitaal deponeren van de publicatiestukken. Onderstaand leest u meer over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Waarom digitaal deponeren?

Deponeren van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel zal in de toekomst alleen nog digitaal kunnen. Dit gaat via Standard Business Reporting (hierna: SBR). SBR zorgt ervoor dat gegevens en processen gestandaardiseerd worden waardoor de kwaliteit van rapportages verbetert en het proces van aanleveren versneld gaat worden.

Wie moeten er digitaal deponeren?

De verplichtstelling om digitaal de jaarstukken te deponeren vindt plaats in verschillende fasen. Voor micro ondernemingen en kleine ondernemingen is deponeren via SBR al verplicht sinds boekjaar 2016. Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Voorlopig zijn voor boekjaar 2017 de volgende entiteiten nog uitgezonderd van digitaal deponeren:
• Niet-Nederlandse rechtspersonen;
• Uitgevende instellingen;
• Middelgrote rechtspersonen waarvan groepshoofd een grote rechtspersoon is of een uitgevende instelling;
• Organisaties van openbaar belang;
• Pensioenfondsen;
• Indien sprake is van deponering vervangende verklaring conform art. 2:403 of 2:396 lid 9 BW;
• Indien vrijwillig integraal regime groot wordt toegepast;
• Indien aparte controle verklaringen worden afgegeven voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
• Rechtspersonen die IFRS toepassen;
• Grote rechtspersonen

Vanaf boekjaar 2019 zullen ook grote rechtspersonen moeten gaan deponeren via SBR.

Deponeren van digitale controleverklaring en handtekening

Indien een rechtspersoon controleplichtig is dient de jaarrekening voorzien te zijn van een controleverklaring met handtekening van de accountant. Ook de controleverklaring en de handtekening van de accountant moeten met gebruikmaking van SBR worden gedeponeerd. De Kamer van Koophandel accepteert dus geen papieren controleverklaring voorzien van ‘natte’ handtekening van de accountant meer.

Tot slot

Rest te zeggen dat het deponeren van de jaarrekening en eventuele controleverklaring in SBR nogal wat voeten in aarde kan hebben. Het is daarom raadzaam om met uw accountant of uw softwareleverancier in overleg te treden over de mogelijkheden om de jaarrekening en eventuele controleverklaring deponeren in XBRL.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin